ผาซากุระขุนวาง โทรจองที่พัก 0861944842, 0932391299

บรรยากาศรูปภาพลูกค้าที่เคยเข้าพัก

เข้าชมได้ด้วยเมนูนี้

"ผาซากุระขุนวาง" บริการ บ้านพัก ที่กางเต้นท์ ใกล้อุโมง ดอกซากุระเมืองไทย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง, "ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์"

รายล้อมด้วยต้น ซากุระเมืองไทย

บริการไกน์นำเที่ยวขึ้นผาสองฤดู

บริการที่เรามีให้

ร้านอาหาร

ห้องน้ำกลาง

บ้านพัก

สถานที่กางเต้นท์

สถานที่จอดรถ

รูปบรรยากาศ ผาซากุระขุนวาง แต่ละช่วงเวลา

และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ผาซากุระขุนวาง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ การเดินทางไปมาสะดวกสบาย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอยู่ใกล้เคียง เช่น ดอยอินทนนท์ม น้ำตกผาดำ น้ำตกสิริภูมิ น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริธาร, ศูนย์กล้วยไม้รองเท่านารี ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง ผาสองฤดู

Latest blog posts & adventures

See them trough my photo lens

จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์

จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์

ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์

ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์

บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์

บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์...

บ้านพักขุนวาง ที่ผาซากุระ

บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง #บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง #บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง

บรรยากาศที่ ผาซากุระขุนวาง

บรรยากาศที่ ผาซากุระขุนวาง

บ้านพักสวยๆ ทรงแบบ ฮอทบิท

บ้านพักสวยๆแบบ ฮอทบิท ท่ามกลางบรรยากาศรายร้อมด้วย ดอกซากุระเมืองไทย บานสะพร่าง บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง#...

Video News

จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์

จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ จุดกางเต็นท์ดอยอินทนนท์

ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์

ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์ ลานกางเต็นท์ดอยอินทนนท์

บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์

บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์ บ้านพัก | ที่กางเต้นท์ดอยอินทนนท์...

บ้านพักขุนวาง ที่ผาซากุระ

บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง #บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง #บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง บ้านพักขุนวาง