บ้านพักสวยๆ ทรงแบบ ฮอทบิท

บ้านพักสวยๆแบบ ฮอทบิท ท่ามกลางบรรยากาศรายร้อมด้วย ดอกซากุระเมืองไทย บานสะพร่าง บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง# บ้านพักขุนวาง #ผาซากุระขุนวาง#...

ที่กางเต้นท์ ผาซากุระขุนวาง

ที่กางเต้นท์ ผาซากุระขุนวาง ที่กางเต้นท์ ผาซากุระขุนวาง ที่กางเต้นท์ ผาซากุระขุนวาง ที่กางเต้นท์ ผาซากุระขุนวาง ที่กางเต้นท์ ผาซากุระขุนวาง ที่กางเต้นท์ ผาซากุระขุนวาง ที่กางเต้นท์ ผาซากุระขุนวาง

ภาพมุมสูงที่ ผาซากุระขุนวาง

บรรยากาศภาพจากมุมสูงของ ผาซากุระขุนวาง

บรรยากาศที่ ผาซากุระขุนวาง

บรรยากาศที่ ผาซากุระขุนวาง

เที่ยวด้วยบิ๊กไบต์ที่ ผาซากุระขุนวาง

รถมอเตอร์ไซน์บิ๊กไบต์สามารถมาเที่ยวเป็นคณะได้สบายที่ ผาซากุระขุนวาง