บรรยากาศที่ ผาซากุระขุนวาง

บรรยากาศที่ ผาซากุระขุนวาง

บ้านพักสวยๆที่ ผาซากุระขุนวาง

บ้านพักสวยๆที่ ผาซากุระขุนวาง

สถานที่กางเต้นท์สุดชิวที่ ผาซากุระขุนวาง

สถานที่กางเต้นท์สุดชิวที่ ผาซากุระขุนวาง ผาซากุระขุนวาง ผาซากุระขุนวาง

ภาพมุมสูงที่ ผาซากุระขุนวาง

บรรยากาศภาพจากมุมสูงของ ผาซากุระขุนวาง